Mức tài chế vi phạm

Mức tài chế vi phạm

Mức tài chế vi phạm

Mức tài chế vi phạm

Mức tài chế vi phạm
Mức tài chế vi phạm

Mức tài chế vi phạm

 • Đối với trường hợp người bán/ cho thuê tự tiến hành đăng tin lên bán, cho thuê, Công ty sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung, bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải trong thời gian là 24h kể từ thời điển thành viên đăng tin. Tất cả những sản phẩm vi phạm nội quy đăng tin được quy định tại bản Quy chế hoạt động đều sẽ bị xóa.

 • Đối với trường hợp người bán/ cho thuê gửi thông tin về sản phẩm đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ người bán/cho thuê. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website

 • Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.

 • Khi phát hiện sản phẩm không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến người đăng tin.

  Những tin vi phạm nội quy: 

 • Tin đăng spam link , vượt quá 3 link cho phép trong một bài viết
 • Tin đăng cẩu thả, sử dụng toàn chữ in hoa, không rõ nội dung và dùng Tiếng Việt không dấu.
 • Tin đăng không chính xác về thông tin sản phẩm.
 • Hình ảnh không liên quan tới sản phẩm đang đăng.
 • Tin đăng không chính xác về vị trí. (Phải có ít nhất tên đường, thuộc một quận, huyện hay thành phố)
 • Tin đăng lập lại nhiều lần trong ngày.

Design by Nina Co.,Ltd

Gọi điện SMS Chỉ đường